50%
تخفیف

خلاصه کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی

کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی رابطه تبلیغات و روابط عمومی را مانند رابطه شمع و لامپ الکتریکی میداند…

10,000 تومان